Prof. dr. Maud Graff

Prof. Maud Graff is expert in het mogelijk maken van de participatie van mensen met dementie en hun mantelzorgers in betekenisvolle dagelijkse en sociale activiteiten, met als doel dat zij meer kwaliteit van leven en welzijn ervaren, waarbij het vergroten van de eigen regie en zelfmanagement centraal staat. Het betreft een persoonsgerichte benadering waarbij het perspectief van de persoon met dementie en mantelzorger het uitgangspunt vormt en waarbij gezamenlijke besluitvorming met de zorgprofessional zorgt voor haalbare doelen van gezamenlijk in te zetten interventies.

Contact
Email: maud.graff@radboudumc.nl
LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/maud-graff-6667609