Andere publicaties

Factsheet FindMyApps

Hier kunt u meer lezen over wat FindMyApps voor gebruikers heeft opgeleverd. U leest ook hoe u als individu of instelling met FindMyApps aan de slag kunt gaan.

Download de gratis Factsheet nu: Factsheet FindMyApps 2020 Def

Onderzoeksresultaten 2020-2023

Voor professionals, mantelzorgers en mensen met dementie hebben we de belangrijkste bevindingen met betrekken tot de implementatie, de effectiviteit en kosteneffectiviteit van FindMyApps in een brochure samengevat. Klik hier om de brochure te downloaden.

Lees hier een samenvatting van interviews met een steekproef van deelnemers met het FindMyApps project. Mei 2022. Klik hier om te lezen.

Op de radio

Onderzoeker David Neal en projectleider prof. dr. Rose-Marie Dröes vertelde onlangs op June tot Twaalf over het project en hoe thuiswonende mensen met dementie mee kunnen doen: klik hier om te luisteren

Artikelen

U kunt meer informatie over FindMyApps, apps voor mensen met dementie en onze onderzoeksresultaten lezen:

1) In het artikel op de website van Alzheimer Nederland.

2) In een interview met onderzoeker David Neal, op IkWoonLeefZorg.nl

3) In dit artikel over onze resultaten, op de website van Alzheimer Europe

4) In dit artikel over onze resultaten, op de website van Zorgvisie