Prof. dr. Evelyn Finnema

Prof. dr. Evelyn Finnema is hoogleraar verplegingswetenschap en onderwijs UMCG en boegbeeld verpleegkunde bij het UMCG Wenkebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden. Zij is daarnaast lector bij de Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool en verantwoordelijk voor kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van verpleegkundig onderzoek en – onderwijs. Haar onderzoek draagt bij aan kwaliteit van leven van kwetsbare mensen die zorg ontvangen en aan verbetering van professioneel handelen in deze context. Zij is programmaleider van FAITH research gericht op onderzoek en innovatie op het gebied van frailty (www.faithresearch.nl)

 

Contact

Email: e.j.finnema@umcg.nl

Telefoon: 06 47145843

LinkedIn: www.linkedin.com/in/evelyn-finnema-6935455