Vragen van (potentiële) deelnemers

How long will the research last?

U wordt gevraagd om voor 3 maanden deel te nemen aan het onderzoek. U kunt dan vaak als u wilt gebruik maken van de tablet. Aan het begin en aan het einde van deze 3 maanden wordt u geïnterviewd door een onderzoeker aan de hand van een vragenlijst.

How often do I need to use FindMyApps and the apps downloaded?

It is totally up to you how often you use FindMyApps and/or the apps during the study.

I am interested in the study and I would like to join the study, but I am not acquainted with technology, will I get some explanation?

Yes, all participants in the study will have explanation on how to use the tablet. Next to that, you can contact the Helpdesk for any issue you might experience.

What will happen to my data?

Your data will be stored in coded form (without your name) on a safe and secure server accessible only to the study team. After the end of the research the coded data on paper will be kept for research purposes for 5 years. Afther that, the information will be deleted.

What if I no longer wish to take part in the study?

You can withdraw from the study at any time by contacting the study team.

What if I have a problem in using FindMyApps?

If you experience any technical or any other difficulties, please contact the study team through the helpdesk. We will be able to advise you of what to do next.

Vragen van organisaties die samen (willen) werken

Wat levert deelname aan het FindMyApps project op voor cliënten/mantelzorgers maar ook voor u als organisatie?

Cliënten en mantelzorgers mogen gratis drie maanden een tablet lenen en deze leren te gebruiken.

Bovendien is de verwachting dat ze een positief effect van de interventie qua zelfredzaamheid en sociale participatie zullen ervaren. Maar dat kunnen we niet van tevoren zeker zeggen – dat is namelijk waar dit onderzoek uitsluitsel over wil geven.

Als organisatie, draagt u bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor bestaande en toekomstige cliënten.

U en uw medewerkers leren over het gebruik van technologie voor de psychosociale ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie. Hierdoor heeft uw organisatie voordeel in het vinden en implementeren van interventies die op een efficiënte en effectieve manier de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren. Door de technologie te gebruiken zullen jullie vanzelf leren door ervaring en oefening, maar wij kunnen ook een training aanbieden om dit leerproces te ondersteunen. Een ander voordeel is dat jullie als eerste toegang zullen hebben tot de resultaten van het FindMyApps onderzoek.

Als het over de zichtbaarheid van de samenwerking gaat, dan is dat mede afhankelijk van uw wensen als organisatie. Wij vinden het prima om uw organisatie in een eventuele publicatie, onze website of andere publieksuitingen als partner te noemen, als we door uw organisatie deelnemers aan het onderzoek hebben gevonden. Neem gerust contact met ons op als u hieromtrent specifieke wensen heeft.

Wat verwachten de VUmc onderzoekers van ons als organisatie/onze medewerkers? Is de inzet eenmalig of gedurende een bepaalde periode?

De belangrijkste stappen om mensen voor het onderzoek te benaderen zijn als volgt:

1) Van uw organisatie wordt gevraagd om de informatiebrochure over FindMyApps onder de aandacht van potentiële deelnemers te brengen;

2) Als er mensen zijn die interesse hebben om deel te nemen, dat terug te koppelen aan de onderzoekers en deze mensen met ons in contact te brengen – idealiter door deze mensen toestemming te vragen dat u hun contact gegevens met ons deelt en die gegevens vervolgens telefonisch aan ons door te geven; u kunt ons ook via de email melden dat er een geïnteresseerde deelnemer is, waarna wij u zullen bellen voor de contactgegevens.

Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om aan het FindMyApps onderzoek deel te nemen, afhankelijk van wat bij uw organisatie goed past:

3) Voor thuiswonende mensen met dementie die voldoen aan de deelnamecriteria voor het onderzoek, maar geen ‘mantelzorger’ hebben: deze mensen kunnen aan het FindMyApps onderzoek deelnemen, als een medewerker van uw organisatie de persoon met dementie thuis begeleidt en meedoet aan het onderzoek;

4) Een medewerker volgt (informeel) de progressie van deelnemers tijdens de studie en leert zo meer over het tablet gebruik van cliënten;

5) Een medewerker wordt lid van de FindMyApps klankbordgroep.

Als medewerkers van uw organisatie op andere manieren bij het onderzoek willen worden betrokken dan is dat waarschijnlijk mogelijk en kunnen we dat zeker verder bespreken.

We lezen dat jullie vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Geven cliënten/mantelzorgers schriftelijk informed consent?

Jazeker! Meedoen is vrijwillig en op basis van schriftelijk ‘informed consent’. Dit consent proces voeren wij als onderzoekers zelf uit, als mensen interesse in meedoen hebben. Ze kunnen ook altijd tijdens de studie stoppen, zonder opgaaf van redenen, als ze niet meer wensen mee te doen.

Is dit onderzoek goedgekeurd door een METC?

Ja zeker. Het onderzoek is door de METC van Amsterdam UMC, locatie VUmc goedgekeurd.

Het protocol is ook door de wetenschapscommissie van het Amsterdam Public Health Research Institute goedgekeurd met betrekking tot kwaliteit van de toegepaste wetenschappelijke methoden.

Wij kunnen indien nodig bevestigingsbrieven van beide organisaties aan u doorsturen.